خودتبعضي وقتا از حق خودت ميگذري چون فكر ميكني باعث 

خوشبختي و موفقيت عزيزت ميشي 

به خيال خودت فكر ميكني ديگران قدر اين كارتو ميدونن ولي ...

ولي در كمال ناباوري بعد مدت كوتاهي همه طوري رفتار ميكنن كه گويي . . .

گويي تو از اول هم حقي نداشتي كه بخواي ازش بگذري يا نه . . .

وقتي ميفهمي از خود گذشتي حتي براي عزيزترينت اشتباهه 

كه ديگه كار از كار گذشته 

اون موقع است كه ميفهمي وقتي خودت براي حق خودت ارزش قائل نميشي ، 

هيچكس ديگه اي هم نميشه  

.

.

ولي ميگن ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه ست ... !!!

منبع اصلی مطلب : دل نوشته
برچسب ها : خودت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دير فهميدم . . .